KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Değerli müşterilerimiz,


Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi önemsiyor, özel hayatınızın gizliliği ve güvenliliğinin sağlanmasına azami hassasiyet gösteriyoruz.


Yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Bankamız web sitesinde ve internet şubesinde gerekli politika ve kurallar uygulanmaktadır.


7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerini yasal mevzuatın belirlediği kapsamda toplayacağımızı ve işleyebileceğimizi beyan ederiz.


Bu kapsamda, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve ilgili kişilerin hakları konusundaki detaylı bilgilere “Nurol Yatırım Bankası Aydınlatma Metni”’nden ulaşabilirsiniz.


Risk Grubu kapsamında değerlendirilen kişilere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bankamız tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki detaylı bilgilere “Risk Grubu Aydınlatma Metni”’nden ulaşabilirsiniz.