FİNANSAL BİLGİLER


  • Bankamızın aktif büyüklüğü 31 Aralık 2022 itibarıyla 17,454 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Nakdi Krediler 3,730 milyon TL ile aktif toplamının %21’ini oluşturmaktadır.
  • 2022 yıl sonu verileri itibarıyla Bankamızın ödenmiş sermayesi 750 milyon TL, Özkaynaklarımız ise 2,331 milyon TL‘dir.
  • 2021 yılı sonu itibarıyla 3,457 milyon TL olarak gerçekleşen Toplam Nakit Krediler Portföyü, 2022 yıl sonu itibarıyla %8 oranında artış göstererek 3,730 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
  • Toplam Nakit ve Gayrinakit Kredi Portföyümüz 5,615 milyon TL’dir. 1,023 milyon TL’lik (%18) kısmı Yabancı Para, 4,592 milyon TL’lik (%82) kısmı Türk Lirası kredilerimizden oluşmaktadır.
  • 2022 yılı itibarıyla Kredi Portföyümüzün 3,730 milyon TL’lik (%66) kısmını Nakit, 1,885 milyon TL’lik (%34) kısmını ise Gayrinakit Kredi Riskleri teşkil etmiştir.
  • 2021 yılı sonunda %17.93 olan Sermaye Yeterlilik Rasyomuz, 2022 yılında ise %19.29 olarak gerçekleşmiştir.
  • Bankamız, Sermaye Piyasası borçlanma aracı ihraçlarına 2022 yılında da devam etmiştir. Toplam 7,435 milyon TL’lik borçlanma aracı ihraç etmiştir.
FİNANSAL GÖSTERGELER
BİN TL 31.12.2022 31.12.2021
Toplam Aktifler 17,454,341 7,055,073
Toplam Krediler 5,614,553 4,488,707
Dolaşımdaki Borçlanma Araçları 2,843,300 1,515,554
Özkaynaklar 2,330,685 813,966
Net Dönem Kârı / Zararı 1,458,332 191,143
PERFORMANS RASYOLARI
31.12.2022 31.12.2021
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu %19.29 %17.93
Ortalama Özkaynak Kârlılığı %117.28 %34.51
Ortalama Aktif Kârlılığı %15.05 %4.34
Nakdi Krediler / Toplam Aktifler %21 %49