FİNANSAL BİLGİLER


  • Bankamızın aktif büyüklüğü 31 Aralık 2020 itibarıyla 4,325 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  • Nakdi Krediler 3,092 milyon TL ile aktif toplamının %71’ini oluşturmaktadır.
  • 2020 yıl sonu verileri itibarıyla Bankamızın ödenmiş sermayesi 360 milyon TL Özkaynaklarımız ise 618,990 milyon TL ‘dir.
  • 2019 yılı sonu itibarıyla 2,159 milyon TL olarak gerçekleşen Toplam Nakit Krediler Portföyü, 2020 yıl sonu itibarıyla % 43 oranında artış göstererek 3,092 milyon TL seviyesine yükselmiştir.
  • Toplam Nakit ve Gayrinakit Kredi Portföyümüz 3,968 Milyon TL’dir . 1,378 milyon TL’lik (%35) kısmı Yabancı Para , 2,590 milyon TL’lik (%65) kısmı Türk Lirası kredilerimizden oluşmaktadır.
  • 2020 yılı itibarıyla Kredi Portföyümüzün 3,092 milyon TL’lik (%78) kısmını Nakit, 876,5 milyon TL’lik (%22) kısmını ise Gayrinakit Kredi Riskleri teşkil etmiştir.
  • 2019 yılı sonunda %15,64 olan Sermaye Yeterlilik Rasyomuz, 2020 yılında ise %17,1 olarak gerçekleşmiştir.
  • Bankamız, Sermaye Piyasası borçlanma aracı ihraçlarına 2020 yılında da devam etmiştir. Toplam 2,590 Milyon TL’lik borçlanma aracı ihraç etmiştir.
FİNANSAL GÖSTERGELER
BİN TL 31.12.2019 31.12.2020
Toplam Aktifler 3,253,950 4,325,344
Toplam Krediler 3,085,059 3,968,545
Dolaşımdaki Borçlanma Araçları 763,268 722,790
Özkaynaklar 436,342 618,990
Net Dönem Kârı / Zararı 68,512 108,903
PERFORMANS RASYOLARI
31.12.2019 31.12.2020
Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu %15.64 %17.10
Ortalama Özkaynak Kârlılığı %25.24 %24.66
Ortalama Aktif Kârlılığı %2.94 %3.43
Nakdi Krediler / Toplam Aktifler %66.36 %71.49