Nakdi Krediler


Rotatif Kredi

 • Kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılamak amacı ile belirli bir limit içerisinde müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan kredi türüdür.
 • Üç aylık devreler itibari ile faiz tahakkuk ve tahsilâtı yapılır.
 • Piyasada gerçekleşen faiz oranı değişikliklerine duyarlı kredilerdir.


Spot Kredi

 • Kısa vadeli acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kredi türüdür.
 • Kredi tutarı, faiz oranı ve vadesi kullanım tarihinde belirlenir ve vade sonuna kadar değişmez.
 • Değişen piyasa koşullarında size sabit faizle borçlanma olanağı sağlar.
 • Kredi vade sonunda anapara ve faiziyle beraber kapatılır.


Ticari Taksitli Krediler

 • Peşin para ile mal alımında ve işletme ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek kredilerdir.
 • Belirli bir vadede ve ödeme planı çerçevesinde kullandırılan, ödemeleri esnek veya sabit olarak yapılabilen taksitli kredilerdir.


Dövize Endeksli Krediler

 • Belirli bir döviz cinsine endekslenen, geçerli döviz alış kurları üzerinden TL olarak kullandırılan, anapara ve faiz geri ödeme tutarı, endekslenen döviz cinsi ve tutarına göre hesaplanarak TL olarak tahsil edilen kredilerdir. Dövize Endeksli Krediler spot veya taksitli kredi olarak da kullanılabilir.


Vergili Döviz Kredisi

 • Teminat olarak alacakları Türkiye’deki Şubelerinde bulundurulan döviz ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere ticari ve mesleki amaçlı olarak kullandırılan döviz kredileri veya ortalama vadesi bir yıldan uzun olan, 5 milyon ABD Doları ve üzerindeki döviz kredileridir.


Gayri Nakdi Krediler


Geçici Teminat Mektupları

 • İhale makamına hitaben verilen ve ihale edilen işin lehtarın üzerinde kalması halinde, lehtarın ihale ile ilgili sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat mektubunu vereceğini garanti eden teminat mektuplarıdır.


Kesin Teminat Mektubu

 • İhale edilen işe ilişkin sözleşme ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirileceğine dair verilen teminat mektuplarıdır.


Avans Teminat Mektubu

 • İhale edilen iş için önceden hazırlık yapılması gereken hallerde bu hazırlığa ilişkin giderleri karşılamak üzere lehtara ödenen ve sonradan kesin istihkakta mahsup edilen avansları garanti etmek üzere verilen teminat mektuplarıdır.


Serbest Konulu Teminat Mektupları

 • İhale konulu teminat mektuplarının konularından farklılık arz eden durumlar için farklı makamlara, diğer gerçek ya da tüzel kişilere hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır.

 • Serbest Konulu teminat mektupları
  Gümrüklere hitaben teminat mektupları
  Mahkeme ve İcra Dairelerine hitaben verilen teminat mektupları
  Vergi dairelerine hitaben verilen teminat mektupları
  Bayilik teminatı konulu teminat mektupları
  Mal alımı konulu teminat mektupları
  Nakit teminine yönelik teminat mektupları
  Depozito ve güvence bedeli konulu teminat mektupları

Harici (Yurtdışı) Garantiler

 • Yurtdışı muhataplara hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır.