KURUMSAL BANKACILIK


Bankamızın Kurumsal Bankacılık alanında ana hedefi, kuruluş misyonumuz doğrultusunda, bankacılık teamülleri ve bankamızın temel kredilendirme ilkeleri çerçevesinde, tüm müşterilerinin içinde bulunduğu piyasaların ve sektörlerin en iyi şekilde anlaşılması ve saptanan ihtiyaçların tam olarak karşılanmasıdır. Ayrıca müşterilerimizin verimliliklerini yükseltip, içinde bulundukları risk düzeyini azaltarak, maliyetlerini anlamlı ölçüde kontrol altına alabilmeyi sağlamak ve pazar paylarına ilişkin hedeflerin arttırılabilmesine yönelik hizmetler sunmaktadır.