YATIRIM BANKACILIĞI


Rekabet koşullarına bağlı olarak şirketlerin finansal ve organizasyonel yapılarının uyumlulaştırılması ve buna paralel olarak alternatif finansman teknikleri kullanılması ve stratejik iş birliklerine gidilmesi büyük önem kazanmıştır. Nurolbank, bu çerçevede müşterilerine değişen şartlar içerisinde daha rekabetçi olabilmelerini sağlamak amacı ile finansal ve organizasyonel yeniden yapılandırma hizmeti vererek, müşterilerinin daha verimli ve uygun bir yapı ve finansal bünyede faaliyet göstermesini sağlamaktadır. Müşterilerin mevcut mali sisteminin analitik ve finansal açıdan profesyonel bakış açısıyla irdelenmesi sonucunda tespit edilen sorunların ve dar boğazların aşılmasına yönelik çözümler üretilmekte, mevcut sisteme alternatif olarak üretilen varlık, kaynak yönetimi ve üretim stratejileri, müşterilerimizin mali yapılarından kaynaklanan sorunlarının aşılmasını ve uzun vadede şirket performansındaki iyileşmenin süreklilik kazanmasını beraberinde getirmektedir.